Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en we houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens die wij vastleggen

Met het invullen van het formulier op deze website heeft u ons toestemming gegeven om uw naam en contactgegevens verwerken. We delen uw persoonsgegevens niet zomaar met derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op:

  • inzage in welke persoonsgegevens we van u hebben;
  • het wijzigen, corrigeren of aanvullen van de persoonsgegevens als ze niet correct of onvolledig zijn;
  • het verwijderen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • Wilt u gebruik maken van (een van) de bovenstaande rechten? Dan kunt u een verzoek indienen door ons een mail te sturen naar info@badzandvoort.nl.