Presentatie gemist? Kijk hier de presentatie terug.

Reacties & antwoorden naar aanleiding van informatieavond

Disclaimer
De reacties zijn zo goed mogelijk en op basis van de actuele kennis van het project door Bad Zandvoort beantwoord, met als doel de belangstellenden te informeren. Het kan zijn dat hier later in het proces, bijvoorbeeld op basis van voortschrijdend inzicht, nog wijzigingen in optreden en om die reden kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

Algemeen

Bad Zandvoort
Beoordeling ontwerp

Vraag reactie: Wat een super/mooi plan, wij zijn enthousiast.
Antwoord Bad Zandvoort: Hartelijk dank, wij ook !

Vraag reactie: Bad Zandvoort is een verrijking voor Zandvoort, met een creatieve invulling van de parkeergelegenheid.
Antwoord Bad Zandvoort: Dank voor het compliment, dat is ook ons streven.

Vraag reactie: Wij gaan niet akkoord met het ontwerp voor blok 1 en willen in overleg over onze bezwaren.
Antwoord Bad Zandvoort: Bad Zandvoort is groot voorstander van de dialoog en zal, samen met de gemeente, contact met u (laten) opnemen. Uiteraard zijn wij wel gehouden aan afspraken die met de gemeente zijn gemaakt in vervolg op de selectieprocedure.

Presentatie

Vraag/reactie: Complimenten voor duidelijke en bondige presentatie.
Antwoord Bad Zandvoort: Dank voor het compliment.

Vraag/reactie: Het ziet er mooi/prachtig uit !
Antwoord Bad Zandvoort: Dank voor het compliment.

Vraag/reactie: Zijn er van de presentatie ook pdf-bestanden beschikbaar met plattegronden ?
Antwoord Bad Zandvoort: Omdat momenteel er nog hard gewerkt wordt aan de uitwerking van de ontwerpen en dus ook van de plattegronden, kiest Bad Zandvoort er voor om pas de definitieve plattegronden, samen met de overige verkoopdocumentatie, te verspreiden bij de start van de verkoop.

Voortgang

Vraag/reactie: Blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren op deze plek.
Antwoord Bad Zandvoort: Dat vinden wij ook.

Informatieavond

Vraag/reactie: De reactietijd is een veel te krappe en eenzijdig opgelegde termijn.
Antwoord Bad Zandvoort: Bij een reguliere informatieavond bestaat de reactietermijn doorgaans uit diezelfde avond; in deze opzet bestaat de reactietermijn uit maar liefst 6 dagen. U mag ons natuurlijk ook daarna nog vragen stellen en er volgt tevens nog een ruimtelijke procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Programma

Bad Zandvoort
Verdeling woningen

Vraag/reactie: Komen er in het blok (I) van Remo de Biase ook huurwoningen in de vrije sector ?
Antwoord Bad Zandvoort: Nee, in blok I komen 18 sociale huurwoningen.

Vraag/reactie: Naast sociale huurwoningen en middeldure koopwoningen zouden er toch ook goedkopere (starters)koopwoningen gebouwd worden, zijn die plannen veranderd ?
Antwoord Bad Zandvoort: Nee hoor, in blok I komen 18 sociale huurwoningen, in blok II komen 7 betaalbare koopappartementen en 9 middel-dure koopappartementen en in de blokken III en IV in totaal 16 (elk 8) vrije sector-koopappartementen.

Vraag/reactie: Hoeveel appartementen zijn er in het Voorlopig Ontwerp voorzien m.b.t. gebouw 2, 3 en 4 ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vraag.

Parkeren

Vraag/reactie: Als er ongeveer 71 parkeerplekken komen voor bewoners, is er dan voor elk appartement een parkeerplek ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er is voor elk koopappartement 1 parkeerplaats gekoppeld aan de woning en daarnaast de mogelijkheid om (indien nog beschikbaar) een tweede parkeerplaats erbij te kopen.

Vraag/reactie: Naast sociale huurwoningen en middeldure koopwoningen zouden er toch ook goedkopere (starters)koopwoningen gebouwd worden, zijn die plannen veranderd ?
Antwoord Bad Zandvoort: Nee hoor, in blok I komen 18 sociale huurwoningen, in blok II komen 7 betaalbare koopappartementen en 9 middel-dure koopappartementen en in de blokken III en IV in totaal 16 (elk 8) vrije sector-koopappartementen.

Vraag/reactie: Hoeveel appartementen zijn er in het Voorlopig Ontwerp voorzien m.b.t. gebouw 2, 3 en 4 ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vraag.

Ontwerpen

Bad Zandvoort
Buitenruimten

Vraag/reactie: Waarom geen dakterras voor bovenste verdieping ?
Antwoord Bad Zandvoort: Elk appartement heeft minimaal één balkon/buitenruimte. De daken zijn vooral bestemd voor PV-panelen en installaties.

Vraag/reactie: Wordt er rekening gehouden met overlast van meeuwen in dit project ?
Antwoord Bad Zandvoort: Alle drie de betrokken architectebureaus komen uit Zandvoort en hebben hier dus ervaring mee. We streven er naar om de daken bijvoorbeeld onaantrekkelijk te maken voor het bouwen van nesten.

Bezonning

Vraag/reactie: Is er een video over het verloop van de schaduw van de watertoren ?
Antwoord Bad Zandvoort: Op de website van Bad Zandvoort zijn nu al bezonningstekeningen te zien, mogelijk volgt later ook nog een video.

Vraag/reactie: Is er ook een zonnestudie beschikbaar ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vraag.

Vraag/reactie: Wordt er bij alle appartementen ook zonwerende beglazing toegepast ?
Antwoord Bad Zandvoort: De beglazing die wordt toegepast heeft enige mate van zonwering. Er wordt voldaan aan de regelgeving (TO-juli), op basis deze regelgeving wordt de zonwerendheid bepaald.

Wind

Vraag/reactie: Zijn er ook windberekeningen gemaakt voor de ligging van de blokken t.o.v. elkaar ?
Antwoord Bad Zandvoort: Al tijdens de selectiefase heeft Bad Zandvoort hiervoor een rapportage laten opstellen. Op basis hiervan bleek er geen nader onderzoek nodig.

Geluid & veiligheid

Vraag/reactie: Is er rekening gehouden met geluidsmaatregelen om overlast van buren of van buiten te minimaliseren ?
Antwoord Bad Zandvoort: Ja, het project voldoet volledig aan de isolatie-eisen die volgens de actuele, wettelijke regelgeving (Bouwbesluit) worden opgelegd.

Vraag/reactie: Welk type glas wordt er in de ramen gezet ?
Antwoord Bad Zandvoort: In de ramen zal HR++-glas worden toegepast.

Vraag/reactie: Is er rekening gehouden met veiligheid ?
Antwoord Bad Zandvoort: Ja, er is rekening onder meer gehouden met (sociale) veiligheid in het ontwerp door het reguleren van de toegang van het project en de gebouwen en toegepaste verlichting maar ook de brandveiligheid is met de Brandweer afgestemd.

Vraag/reactie: Is er een intercom-installatie ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er komt in ieder gebouw een videofoon-installatie.

Liften

Vraag/reactie: Hebben alle gebouwen een lift ?
Antwoord Bad Zandvoort: Ja, alle 4 de blokken hebben een eigen lift die tot in de stallingsgarage komt.

Parkeren

Vraag/reactie: Wordt er geparkeerd in een parkeergarage of staan de voertuigen in de openlucht ?
Antwoord Bad Zandvoort: Beiden: de parkeerverdieping is feitelijk op de begane grond, maar daar waar het dek toegang biedt naar de appartementenblokken op de eerste verdieping, is de parkeergarage overdekt en op het andere deel is het openlucht. De garage is wel afsluitbaar.

Vraag/reactie: Vallen de parkeerplaatsen onder privé parkeren of zijn die tevens te gebruiken door bewoners met een parkeervergunning ?
Antwoord Bad Zandvoort: De parkeervoorziening valt onder privé parkeren en is niet openbaar toegankelijk. De parkeerplaatsen zijn primair bedoeld voor de parkeerdruk die volgt uit de ontwikkeling van de Watertoren en het Watertorenplein.

Vraag/reactie: Hoe is de parkeergarage ontsloten ? Is dat via de Hogeweg of ook via de Westerparkstraat/Marisstraat ?
Antwoord Bad Zandvoort: De parkeergarage krijgt zowel de inrit als de uitrit aan de zijde van de Thorbeckestraat en is afgesloten middels slagbomen.

Vraag/reactie: Wat is de door-rij-hoogte in de parkeergarage ?
Antwoord Bad Zandvoort:De doorrijhoogte is minimaal 2.10 meter.

Vraag/reactie: Komen de nieuwe bewoners in aanmerking voor een parkeervergunning en is het bezoekers-parkeren ook meegenomen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er is een parkeeronderzoek door bureau SPARK uitgevoerd naar de parkeerbehoefte vanuit zowel de Watertoren als het Watertorenplein. Daarin is ook het bezoekers-parkeren meegenomen en dat leidt tot de conclusie dat de parkeervoorzieningen bij de Watertoren én het Watertorenplein (samen met de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen in de openbare ruimte) zal voldoen. De koopappartementen van Bad Zandvoort worden gekoppeld aan (minimaal) 1 parkeerplaats per woning, zodat een aanvullende vergunning niet aan de orde zal zijn.

Dekinrichting

Vraag/reactie: Kan er een kleine, duurzame speelgelegenheid voor jonge kinderen worden toegevoegd ?
Antwoord Bad Zandvoort: We zijn momenteel bezig om het dek verder in te richten en nemen deze suggestie mee.

Vraag/reactie: Is het dek openbaar en hoe voorkom je dan mogelijke overlast ?
Antwoord Bad Zandvoort: Het dek is openbaar toegankelijk maar wordt eigendom van de VVE. Dit maakt het mogelijk om, indien er sprake zou zijn van overlast op het dek, het dek af te sluiten. Wij achten die kans niet zo groot, omdat er ook woningen aan het dek grenzen en er dus sprake is van sociale controle.

Open haard

Vraag/reactie: Is het mogelijk om een open haard te plaatsen ?
Antwoord Bad Zandvoort:Dit is vaak problematisch in appartementen-gebouwen (zowel bouwkundig als vanwege hinder voor de andere bewoners) en ook strijdig met de duurzaamheidsdoelstellingen. Om die reden wordt deze optie dan ook niet aangeboden.

Aanpassen indeling

Vraag/reactie: Is het mogelijk om van 3 slaapkamers 2 grotere slaapkamers te maken ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dit is niet onmogelijk maar wel sterk afhankelijk van de specifieke woningplattegrond. Dit soort maatwerk komt voor de ondertekening van de koopovereenkomst aan de orde.

Vraag/reactie: Is het mogelijk om in blok 1 ook een appartement met 2 slaapkamers te maken ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dit is niet mogelijk, de ruimte is hier niet toereikend voor en bovendien zijn dit sociale huurappartementen die door de corporatie zo zullen worden verhuurd.

Vraag/reactie: Zijn de appartementen straks ook geschikt voor mensen met een beperking ?
Antwoord Bad Zandvoort: Alle appartementen zijn gelijkvloers en per lift bereikbaar. Bovendien voldoen alle appartementen aan de wettelijke eisen t.a.v. geboden toegang.

Opleveringsniveau

Vraag/reactie: Hoe worden de woningen opgeleverd (casco of met keuken en sanitair) ?
Antwoord Bad Zandvoort: Bij de verkoopdocumentatie zal ook een technische omschrijving en een beschrijving van de staat van oplevering beschikbaar zijn, dat is nu bij het Voorlopig Ontwerp nog niet gereed.

Plinten

Vraag/reactie: Neemt de plint uitzicht weg van de blokken 1 en 2 ? En komen er op de parterre werkplaatsen ?
Antwoord Bad Zandvoort: In de plint van de blokken 1 en 2 komen ook appartementen (die kunnen volwaardig aan de openbare ruimte grenzen) in de plint van de blokken 3 en 4 komen bergingen omdat hier te weinig hoogte is om goede woningen te realiseren. Er komen géén werkruimten in de plinten.

Vraag/reactie: Ooit is gesproken over ‘algemene voorzieningen’ op de onderste verdieping van de 4 gebouwen, hoe staat het er mee ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie ook beantwoording van de vorige vraag. Nader onderzoek wees uit dat, vanwege het hoogteverloop, maar onder 2 van de 4 gebouwen een volwaardige functie kan worden gerealiseerd. Gelet op de druk op de woningmarkt voor sociale huur en goedkope koop is ervoor gekozen om hier uiteindelijk ook appartementen in te realiseren.

Afmetingen

Vraag/reactie: Wat is de breedte van de Westerparkstraat ter plaatse van de Hogeweg 22 en wat is de hoogte vanaf maaiveld ?
Antwoord Bad Zandvoort: De breedte is circa 10 meter, de hoogte vanaf maaiveld is circa 16 meter.

Bouwhoogte

Vraag/reactie: De gebouwen zijn veel te hoog en nemen daglicht weg.
Antwoord Bad Zandvoort: De gebouwen zijn binnen het geldende bestemmingsplan ontworpen met de ambitie om woningzoekenden uit Zandvoort en de regio een woning te kunnen aanbieden.

Vraag/reactie: De bouwblokken aan de Hogeweg als referentiekader is niet relevant.
Antwoord Bad Zandvoort: De referenties voor het ontwerp zijn meer gebaseerd op de Grandeur van Zandvoort. Echter, om het plan goed in te passen wordt wel rekening gehouden met ‘brugfunctie’ van de gebouwen richting Hogeweg en de ontwikkelingen bij de Watertoren.

Vraag/reactie: Hoe zit het met de hoogte van de gebouwen, ook i.v.m. de limieten van het bestemmingsplan ?
Antwoord Bad Zandvoort: De hoogte van de gebouwen past volledig binnen het nu geldende bestemmingsplan.

Vraag/reactie: Wat is de bouwhoogte van blok 4 ?
Antwoord Bad Zandvoort: De bouwhoogte van blok 4 bedraagt vanaf de aanliggende Thorbeckestraat circa 12,5 meter.

Vraag/reactie: In onze berekeningen wordt blok 1 hoger dan het gebouw aan de Hogeweg 22. Kunt u aangeven of dit klopt ?
Antwoord Bad Zandvoort: De beide gebouwen zijn, met elk 5 bouwlagen, vrijwel even hoog.

Openbare ruimte

Vraag/reactie: Vervalt aan de zijde van de Thorbeckestraat het trottoir of parkeerplaatsen ?
Antwoord Bad Zandvoort: De parkeerplaatsen aan de Thorbeckestraat blijven in principe ongewijzigd in de plannen van Bad Zandvoort.

Vraag/reactie: Wat gebeurt er nu met de parkeerstroken voor aanwonenden en -bezoekers, langs de Westerparkstraat ? Worden die nu wel of niet gehandhaafd ?
Antwoord Bad Zandvoort: De parkeerstroken langs de Westerparkstraat blijven gehandhaafd.

Vraag/reactie: Wie verschaft er nu eens afdoende duidelijkheid over de ingangen en uitgangen van de parkeergarage en hoe bewegen straks de busjes van diverse bezorgdiensten zich op en rond de parkeergarage en het dek ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er is één gecombineerde in- en uitgang voor auto’s van/naar de parkeergarage en die is gelegen aan de zijde van de rotonde (Hogeweg). Aan die zijde komen er ook nog 7 extra openbare parkeerplaatsen die ook gebruikt zullen worden door de bezorgdiensten, aangezien daar ook de entree naar het dek (met toegangen tot de woningen) is gesitueerd.

Vraag/reactie: Wat gebeurt er met de huidige parkeerplaatsen op het Watertorenplein ?
Antwoord Bad Zandvoort: Uit gemeentelijk parkeeronderzoek is gebleken dat deze parkeerplaatsen kunnen vervallen omdat elders voldoende aanbod is.

Vraag/reactie: Komt de bushalte aan de Hogeweg te vervallen ?
Antwoord Bad Zandvoort: De toekomstige positie van de bushalte moet worden afgestemd tussen de gemeente en de vervoerder (Connexxion).

Materialisatie

Vraag/reactie: Uit welke bouwmaterialen bestaan de gevels ?
Antwoord Bad Zandvoort: De gevels bestaan overwegend uit baksteen, met op enkele plekken pleisterwerk.

Kleurstelling

Vraag/reactie: Wellicht is het inderdaad mogelijk om de kleurstelling van blok 1 meer op de blokken 2 t/m 4 af te stemmen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat wordt momenteel – mede ook op advies van Welstand – onderzocht en uitgewerkt.

Zeezicht

Vraag/reactie: Heeft blok 4 ook daadwerkelijk zeezicht ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er is inderdaad vanuit blok 4 (maar ook bij sommige appartementen van blok 3) sprake van zeezicht. Bij de verkoopdocumentatie zal dat verder inzichtelijk worden gemaakt.

Vraag/reactie: Raak ik, als omwonende, mijn zeezicht kwijt ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat is moeilijk om hier zonder verdere informatie een antwoord op te geven. Met nieuwbouw bestaat die kans (gedeeltelijk) wel. Hiervoor zouden we dan op basis van uw adresgegevens een nadere analyse van moeten maken.

Planning

Bad Zandvoort
Plattegronden

Vraag/reactie: Wanneer zijn de plattegronden beschikbaar en kan ik die ontvangen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Momenteel wordt nog druk gewerkt aan de uitwerking van de plattegronden. Deze plattegronden zijn pas definitief en beschikbaar als we starten met de verkoop.

Verkoopprijzen

Vraag/reactie: Wanneer zijn de (definitieve) verkoopprijzen bekend ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zodra we echt in verkoop gaan met het project.

Verkoopprocedure

Vraag/reactie: Wanneer start de verkoop ?
Antwoord Bad Zandvoort: Wij verwachten nu begin oktober 2021.

Bouwproces

Vraag/reactie: Hoe lang gaat het duren voor de woningen worden opgeleverd ?
Antwoord Bad Zandvoort: Als we kunnen starten met de bouw begin 2022 denken wij in de tweede helft van 2023 de woningen te kunnen opleveren.

Duurzaamheid

Bad Zandvoort
PV-panelen

Vraag/reactie: Waar komen zonnepanelen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Op de daken van de blokken I en II komen PV-panelen.

Overige installaties

Vraag/reactie: Welke andere technische installaties om het project zo duurzaam mogelijk te maken ?
Antwoord Bad Zandvoort: Bad Zandvoort voldoet aan de (strenge) regelgeving op het gebied van energie (BENG), wat wordt bereikt middels het toepassen van PV-panelen in combinatie met een WKO-systeem (bodemwarmte). Daarnaast dragen o.a. hoge isolatiewaarden en infiltratie van regenwater (klimaatadaptatie) bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Vraag/reactie: Zijn er appartementen van het gas ? En zo ja, wat is de energiedrager ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er wordt inderdaad geen gas aangelegd (dat is wettelijk verboden bij nieuwbouwprojecten), zodat de energiedrager bestaat uit elektra in combinatie met bodemwarmte.

Verkoop/verhuur

Bad Zandvoort
Inschrijving

Vraag/reactie: Waar kunnen we inschrijven/wat is de verkoopprocedure ?
Antwoord Bad Zandvoort: U kunt zich nu al aanmelden als belangstellende voor het project via de website van Bad Zandvoort. Als de verkoop gestart is zult u in de verstrekte informatie kunnen zien hoe/op welke wijze u kunt inschrijven. Het verkoopproces wordt begeleid door 2 makelaarskantoren. De inschrijving voor de sociale huurwoningen zal via de woningbouwvereniging plaatsvinden en pas op een later moment (zodra de oplevering van de sociale huurwoningen nadert) dan de verkoop van de koopappartementen plaats vindt.

Vraag/reactie: Hoe kunnen wij ons aanmelden voor eventueel een bouwnummer ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat kan pas nadat de verkoop is gestart en u alle documentatie (en prijslijst) heeft kunnen bestuderen. Er zal een ruime inschrijvingsperiode worden gehanteerd en bij de toewijzing zal de snelheid van inschrijven voor de sluitingsdatum géén criterium vormen.

Vraag/reactie: Kan de inschrijving voor koopappartement ook online ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat zal zeker ook mogelijk zijn.

Makelaar

Vraag/reactie: Welke makelaar(s) krijgt de appartementen in de verkoop ?
Antwoord Bad Zandvoort: De verkoopopdracht is verstrekt aan de kantoren: Hertog Makelaars en Esther Otten Makelaardij (beiden uit Haarlem).

Verkoopprijzen

Vraag/reactie: Zijn er al prijsindicaties ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er zijn 3 koop-categoriëen:

  1. Betaalbare koop: tot € 267.857,– v.o.n. (exclusief parkeerplaats);
  2. Middeldure koop: tot € 388.929,– v.o.n. (exclusief parkeerplaats);
  3. Vrije sector koop: vanaf € 388.929,– v.o.n. (exclusief parkeerplaats).

Vraag/reactie: Wat is de reikwijdte van de verkoopprijzen van blok 3 en 4 ?
Antwoord Bad Zandvoort: Blokken 3 en 4 bevatten de vrije sector-koopappartementen. Die verkoopprijzen worden op basis van de dan geldende marktwaarde vlak voor start van de verkoop vastgesteld;

Vraag/reactie: Wat zijn ongeveer de prijzen voor de woningen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vragen.

Vraag/reactie: Wat wordt de vraagprijs van de koophuizen in blok 2 ?
Antwoord Bad Zandvoort: Blok 2 omvat de betaalbare koop- en de middeldure koopappartementen. Voor de prijscategorieën zie de beantwoording van de vorige vragen;

Toewijzing woningen

Vraag/reactie: Krijgen mensen woonachtig in Zandvoort voorrang ?
Antwoord Bad Zandvoort: Bad Zandvoort heeft met de gemeente afgesproken dat voor begrensde koop-appartementen (dit zijn de betaalbare – en middeldure koopappartementen) er bij meer vraag dan aanbod voorrang zal worden gegeven aan inwoners van de gemeente Zandvoort.

Vraag/reactie: Kunnen wij, als niet ingezeten van Zandvoort, ook inschrijven ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat kan zeker en voor de vrije sector koopappartementen is geen voorrangsregeling voor inwoners van de gemeente Zandvoort van toepassing.

Vraag/reactie: Wordt er nog gekeken of je een essentieel beroep uitvoert ?
Antwoord Bad Zandvoort: De beschreven voorrangsregeling heeft uitsluitend betrekking op inwoners van de gemeente Zandvoort en niet op andere criteria.

Vraag/reactie: Bij veel inschrijvingen, gaat toewijzing dan per loting ?
Antwoord Bad Zandvoort: Ja, in het geval er meer belangstellenden zijn dan appartementen, zal de notaris worden gevraagd om een loting uit te voeren om zodoende de volgorde te bepalen waarin de verkoopgesprekken zullen plaatsvinden. Daarbij zal slechts 1 formulier per huishouden mee kunnen doen, waarop wel meerdere voorkeuren kunnen worden aangegeven.

Vraag/reactie: Via welke instantie kan er een aanvraag worden gedaan voor de sociale huurwoningen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat zal zeer waarschijnlijk via de woningbouwvereniging gedaan moeten worden, maar op een later moment dan de verkoop van de appartementen. Op dit moment is er nog geen afspraak met een corporatie dus ook nog niet over de toedeling van de sociale huurwoningen.

Verkoopprocedure

Vraag/reactie: Op welke wijze start het verkooptraject ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zodra de verkoop gestart wordt en de documenten beschikbaar zijn (verwachting: oktober 2021), zal dit breed worden gecommuniceerd. Via de nieuwsbrief en website van Bad Zandvoort, via Funda en social media en via reguliere perskanalen. De informatie zal dan ook op de website beschikbaar komen en te downloaden zijn.

Vraag/reactie: Waar dient de potentiële koper rekening mee te houden ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat er genoeg tijd is om de verkoopinformatie te bestuderen en het inschrijfformulier in te vullen. Het is raadzaam om vooraf al uw financiële positie goed te (laten) onderzoeken, zodat bij toewijzing van een bouwnummer ook snel een reservering kan worden gemaakt.

Parkeren

Vraag/reactie:Is de parkeerplaats een verplichte afname of is het een optie om er 1 bij te kopen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Beiden: er is altijd minimaal 1 parkeerplaats gekoppeld aan het koopappartement en er bestaat de mogelijkheid om nog een tweede parkeerplaats (indien nog beschikbaar) bij te kopen.

Overig

Bad Zandvoort
Voorwaarden bewoning

Vraag/reactie: Welke maatregelen worden getroffen ter voorkoming dat dit een prooi wordt voor beleggers ?
Antwoord Bad Zandvoort: Ook Bad Zandvoort gelooft dat het voor de sociale cohesie van het project veel beter is dat de kopers ook daadwerkelijk wonen in dit project. Daarom is met de gemeente afgesproken dat er voor alle woningen een zelfbewoningplicht zal gelden van 5 jaar.

Vraag/reactie: Mijn angst is dat degene met een dikke beurs een woning kopen als belegging of als vakantie woning.
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vraag. Dit kan desgewenst nog worden aangevuld met extra regels in het huishoudelijk reglement van de nog op te richten Vereniging van Eigenaren.

Vraag/reactie: Is er een verplichting tot zelfbewoning en een verbod op doorverkoop (anti-speculatiebeding) ?
Antwoord Bad Zandvoort: Voor de begrensde koopappartementen (betaalbare koop en middeldure koop) geldt naast de zelfbewoningsplicht óók een anti-speculatiebeding voor de periode van 10 jaar. Deze bepalingen gelden niet voor de vrije sector koopappartementen.

Plannen voor Watertoren / omgeving

Vraag/reactie: Wat zijn de plannen voor de Watertoren zelf ?
Antwoord Bad Zandvoort: Bad Zandvoort richt zich uitsluitend op de ontwikkeling van het Watertorenplein en verstrekt de informatie die daar op gericht is. Zodra er informatie over de Watertoren zelf beschikbaar is, zult u dat o.a. via de gemeente kunnen vernemen.

Vraag/reactie: Wanneer wordt er begonnen met de renovatie van de Watertoren ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vraag, wij beschikken niet over een planning van de Watertoren.

Vraag/reactie: Wat is de verklaring voor de hellingbaan aan de noordzijde van de watertoren ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dit is een gecombineerde ontsluiting (vanwege de hoogteverschillen ook voor minder validen) van het dek van Bad Zandvoort en de watertoren.

Vraag/reactie: Hoe zit het met de huizen en garages achter de Watertoren ? Blijft dit in gebruik tot deze bouw klaar is ? Zijn de gebouwen wel veilig genoeg om het gehei aan te kunnen ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vraag. Bad Zandvoort kan haar plan zelfstandig realiseren en doordat er een fundering op staal zal worden gemaakt is er geen sprake van hei-werkzaamheden.

Vraag/reactie: Vallen de twee andere projecten (Watertoren en Villa Maris) onder dezelfde vaststellingsovereenkomst ?
Antwoord Bad Zandvoort: Zie de beantwoording van de vorige vragen, er is wel afstemming met de ontwikkelaar van de Watertoren, maar dat plan maakt geen deel uit van Bad Zandvoort.

Vraag/reactie: Er zijn ooit duidelijke afspraken gemaakt over de noodzakelijke ‘integraliteit’ tussen de bouw op het Watertorenplein en de inrichting van de watertoren en de periferie. Wie heeft die ‘integraliteit’ nu los gelaten en hoe/wanneer krijgen de omwonenden en andere betrokkenen enig inzicht in het lot van de watertoren c.a. ?
Antwoord Bad Zandvoort: Deze integraliteit is allerminst los gelaten: er vindt periodiek overleg plaats met de ontwikkelaar van de watertoren, er zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van duurzaamheid (WKO) en parkeren, er worden gezamenlijke onderzoeken uitgevoerd en blok IV wordt heel bewust ontworpen door de architect (Springtij) die ook de ontwerpen voor de watertoren gaat maken. Er is echter wel sprake van een faseverschil in planontwikkeling en Bad Zandvoort loopt daarin voor op de watertoren.

Eigendom

Vraag/reactie: Worden de appartementen opgeleverd in vol eigendom of is er sprake van erfpacht ?
Antwoord Bad Zandvoort: Er is geen sprake van erfpacht in dit project.

Vereniging van Eigenaren

Vraag/reactie: Wordt er een Vereniging van Eigenaren gevormd voor de koopappartementen of per appartement ?
Antwoord Bad Zandvoort: Het project zal waarschijnlijk worden gesplitst in de 4 gebouwen en elk gebouw zal dan een eigen Vereniging van Eigenaren krijgen.

Bouwproces

Vraag/reactie: Tot wie kunnen omwonenden zich direct wenden t.z.t. indien er overlast is ?
Antwoord Bad Zandvoort: Bij vragen of eventuele klachten is de aannemer – Vink Bouw uit Nieuwkoop – tijdens werktijden bereikbaar op het algemene nummer: 0172-520260, hiernaast kan er te alle tijden gemaild worden naar info@vinkbouw.nl

Vraag/reactie: Gaat het bouwverkeer direct via de Hogeweg en niet via de Westerparkstraat (die daar niet geschikt voor is) ?
Antwoord Bad Zandvoort: In overleg met de gemeente zal de aannemer Vink Bouw een Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatie-plan (BLVC-plan) opstellen voor de uitvoering van het project, waarin rekening wordt gehouden met dit soort aandachtspunten.

Servicekosten

Vraag/reactie: Kunt u al een indicatie geven over de servicekosten van de 2 appartementenblokken naast de Watertoren ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dit is nu nog te vroeg, zodra de verkoopdocumentatie gereed is willen wij ook hier een eerste indicatie van kunnen geven.

Parkeerbeleid

Vraag/reactie: Kan de Marisstraat worden toegevoegd aan het BEL-gebied ?
Antwoord Bad Zandvoort: Dat is een gemeentelijke aangelegenheid, waar Bad Zandvoort (helaas) geen antwoord of invloed op heeft.

Grondwaarde

Vraag/reactie: Waarom heeft de verkoop van de gemeentelijke grond geen € 3,5 miljoen opgeleverd ?
Antwoord Bad Zandvoort: De grondwaarde is door een onafhankelijke, beëdigde taxateur vastgesteld.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!