Nieuwsbrief Oktober 2021

Start verkoop

Eindelijk, het is zover. We mogen de verkoop opstarten. Vanaf vandaag vindt u op de website allerlei informatie. Van tekeningen tot brochure tot prijsinformatie. Daarnaast hebben we een inschrijfformulier voor geïnteresseerden in een appartement op de site geplaatst.

U kunt zich tot 15 oktober 17.00 uur inschrijven. Zorg er voor dat u het volledige formulier invult. Niet volledig ingevulde formulieren en formulieren die te laat binnen komen worden niet in behandeling genomen. De informatie kunt u vinden op de verkoopinformatiepagina van deze website.

Procedure

Met de start verkoop is de inschrijfperiode officieel gestart. Tot en met 15 oktober 2021 heeft u alle tijd om u via ons digitaal inschrijfformulier in te schrijven voor het appartement van uw voorkeur. U kunt maximaal 6 voorkeuren opgeven. Na de toewijzing zullen de verkoopgesprekken plaatsvinden en wordt er een reservelijst aangehouden. Wij streven ernaar de definitieve koop- en aannemingsovereenkomsten in december/januari te tekenen. Doel is om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met de bouw. Voor vragen kun u terecht bij één van de makelaars uit het makelaarsteam.

bad-zandvoort-procedure

De spelregels

We hebben de spelregels al in de vorige nieuwsbrief verteld, maar voor de duidelijkheid treft u ze onderstaand nogmaals.

1. Voor de appartementen in de goedkope en middeldure prijscategorie geldt dat als er meer belangstelling is dan er appartementen beschikbaar zijn, inwoners van Zandvoort voorrang krijgen. Toewijzing gebeurt door middel van loting bij de notaris.

2. Voor appartementen in de vrije sectorcategorie geldt dat als er meer belangstelling is dan dat er appartementen zijn inwoners van Zandvoort géén voorrang krijgen. Ook in dit geval worden appartementen toegewezen door middel van loting bij de notaris.

3. Voor alle appartementen geldt een zelfbewoningsplicht van 5 jaar. Dit ter voorkoming van aanschaf door beleggers, aanschaf voor verhuur, en aanschaf voor bijvoorbeeld AirBnB, etc…

4. Voor de appartementen in de goedkope – en middel dure prijscategorie wordt een anti-speculatiebeding opgenomen in de overeenkomst.

VRAAG OVER DE LAADPALEN IN ONZE VORIGE NIEUWSBRIEF

Bij het ontwerp is rekening gehouden met het plaatsen van laadpalen na oplevering. Plaatsen van laadpalen gebeurt in onderling overleg tussen bewoners en de Vereniging van Eigenaren (VVE). Het doel van deze vraag was om te inventariseren of er draagvlak is voor het plaatsen van laadpalen. Na telling van 130 reacties blijkt dat 65% voor een laadpaal is. Hoewel het aantal reacties verre van representatief is zien we wel dat er behoefte is en dat er voldoende draagvlak is om dit na de oplevering te realiseren.

SOCIALE HUURWONING VILLA OLYMPIA

We hebben een overeenkomst kunnen sluiten voor de aankoop en verhuur van de sociale huurwoningen in Villa Olympia. Pré Wonen zal dit voor Bad Zandvoort gaan verzorgen. Voor meer informatie wijzen we u naar Pré Wonen www.prewonen.nl.

Meer weten over Bad Zandvoort?

Kijk op onze website www.badzandvoort.nl of op www.zandvoort.nl

Verkoopinformatie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Team Bad Zandvoort en wordt periodiek gestuurd naar iedereen die zich als belangstellende voor het project heeft aangemeld.

Copyright © 2021, Bad Zandvoort, All rights reserved.